Цели на обучението по български език в училище

Условия за ползване

   Настоящите правила за използване, уреждат взаимоотношенията между „Педагози БГ“ и всяко физическо лице , посетило сайта и използващо услугите и информацията. Осъществявайки достъп до уеб сайта на „Психолози БГ“, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу, като в  противен случай нямате право да използвате тези страници.
Забранява се качването на следните видове коментари на статии :
 • Противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, обществените норми и морал;
 • Съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на трети лица;
 • Които имат рекламна цел, освен с предварително писмено разрешение от "Педагози БГ"
 • Чието съдържание нарушава права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
 • Представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
 • Които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
 • Нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.
Общи условия:
 1. При изказване на мнение в „Педагози БГ“ потребителят се съгласява мнението му да бъде публикувано и разпространявано.
 2. „Педагози БГ“  си запазва  правото да променя или изтрива публикувани от потребителите материали.
 3. Предоставената от Вас лична информация няма да се предоставя на трети лица, освен ако не бъде изискана от държавни или упълномощени органи/лица..
 4. Администраторите имат право да поставя на страниците на сайта реклами.
 5. В някои случаи, ако Вие натиснете някои от рекламните банери може да се активизира cookie от рекламодателя. „Педагози БГ“не контролира тези cookies.
 6. „Педагози БГ“ не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
 7. Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им.
 8. В случай, че авторски права са нарушени или правата на интелектуална собственост са били накърнени по един или друг начин, моля да ни известите във възможно най-кратки срокове за да изтеглим съответната публикация от сайта , ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й.
 9. В случай, че Потребителят получи достъп до други интернет страници чрез сайта , администратора не потвърждава или поема никаква отговорност за съдържанието на друга интернет страница (включително и за действия на Потребителя предприети вследствие на възприемане на информация от друг сайт), до която Потребителят е получил достъп.
 •  Съдържанието на уеб страниците на „Педагози БГ“ е със защитени авторски права. Всички текстови и мултимедийни елементи се явяват изключителна собственост  на „Педагози БГ“ и на техните автори. Никаква част от този сайт и съдържащите се в него публикации не може да бъде копирана, възпроизвеждана, модифицирана и/или разпространявана по какъвто и да е начин и независимо от средствата, без изричното писмено съгласие на собствениците.
 • Всеки потребител има право свободно да преглежда, използва и разпространява информацията от този сайт, като задължително информациите се използват без смислова редакторска намеса,“Педагози БГ се посочва като източник, а към информацията се добавя активен линк към    pedagogy-bg.blogspot.bg като първоизточник. Всяко нерегламентирано използване на информации, собственост на http://pedagogy-bg.blogspot.bg представлява закононарушение в съответствие с действащото българско законодателство.