Публикации

Певческо – изпълнителска дейност. Значение и задачи на вокалното възпитание

Темпото като музикално – изразно средство. Анализ на темпото с деца от предучилищна възраст.

Тембърът като музикално- изразно средство. Анализ на тембъра с деца от предучилищна възраст.

Анализ на динамиката в музиката

Мелодията като музикално изразно средство в детската градина

Предмет на метода на музикалното възпитание в детската градина

Събиране и изваждане на числата до 20 с и без преминаване

Формиране на понятия за аритметични действия събиране и изваждане на естествените числа.

Възможности за реализиране на идеи за екологичното образование в обучението в началното училище.

Контрол и проверка на знанията и уменията по околен свят, човекът и обществото и човекът и природата