Пропускане към основното съдържание

Публикации

Представени

Същност , номенклатура и система на дидактическите принципи

Въпросът за принципите на обучението (дидактическите принципи) заема централно място в дидактиката. Те именно са теоретичната основа, върху която се изгражда обучението по съдържание, форми и методи. С основание някои автори ги определят като азбука на дидактиката. Познаването им от учителите и съобразяването с тях не само дава положително отражение върху учебно-възпитателната им работа, а е и важна предпоставка за постигане на най-добри резултати.

 Думата принцип има латински произход и означава "основа", "начало", "изходно положение", "ръководна идея" или "основно изискване" по отношение на дейността и поведението на човека. За принципи се говори както в науката - принципи на физиката, на химията и пр. в смисъл на основни положения (начала) на една или друга наука, така и в живота, във всекидневната дейност на човека - да се изпълняват дадените обещания, да се постъпва по един или друг начин и т.н. За разлика от житейските принц…

Най-новите публикации

Структурни компоненти на ученото

Развиващо обучение ,интелектуално развитие

НАМЕРЕТЕ НИ И В FACEBOOK