Пропускане към основното съдържание

Публикации

Представени

Структура на урока според Лернер . Структура на урока според Онишчук

Заслужава внимание  подходът на И.Я.Лернер, който изтъква, че структурата на урока зависи преди всичко от това, дали конкретният урок въплъщава цялостния процес на обучение или само част от него. Авторът обособява следните елементи или етапи на процеса на обучението: Поставяне на целта пред учениците и организиране на тяхната готовност за дейност или непосредственото им включване в дейност.Организиране на възприемането, осъзнаването от учениците и закрепването в паметта им на първоначалната информация, т.е. усвояване на изходни знания.Организиране и осъществяване на усвояването на начините за дейност върху основата на усвоената информация чрез нейното възпроизвеждане и упражняване в прилагането е, в това число вариативно преобразуващо по образец.Организиране и осъществяване на усвояването на опита за творческа дейност чрез решаване на проблем и проблемни задачи, в хода на което усвоените знания и умения се прилагат творчески и заедно с това се придобиват нови знания и умения.Целенас…

Най-новите публикации

Структура на съвременния урок

Характеристика на общите организационни форми на обучение

Същност и класификация на организационните форми на обучение

Взаимовръзка между принципите на обучение

Принцип на съзнателност

Принцип на активност

НАМЕРЕТЕ НИ И В FACEBOOK