Публикации

Ефективният урок по литература - по Кристиане Зингер

Примерно разпределение на учебните задачи, които могат да се поставят за решаване в часовете по екология – характер и методика

Екологична (природолюбителска и обществено полезна)дейност. Методика на организиране и провеждане

Методика на организиране и провеждане на техническото конструиране и моделиране в 1-4 клас

Методика на организиране и провеждане на домакински, битово-обслужващ труд и икономика в 1 - 4 клас

Урокът по селскостопански труд и агроекология в 4 клас.

Урокът по селскостопански труд и агроекология в 3 клас.

Урокът по селскостопански труд и агроекология в 2 клас.

Урокът по селскостопански труд и агроекология в 1 клас.

Урокът по селскостопански труд и агроекология. Методически особености на организиране и провеждане

Методика на организиране и провеждане на техническата урочна трудова дейност в началната училищна степен.

Видове уроци по технологии и предприемачество

Обща характеристика и видове организационни форми по технологии и предприемачество