Публикации

Назначаване на педагогически и непедагогически персонал

Екипност в управлението на образованието

Функции и качества на училищния директор

Характеристики на училищният ръководител -агента на промяната в образованието

Фактори и модели на взаимодействие при социалните партньорства в образователната среда

Същност и цел на социалното взаимодействие с образователната среда

Концепцията “Организационно развитие” и промяната в образованието

Управление и развитие на човешките ресурси

Функции на училищното управление

Принципи на управление на образователните организации

Подходи и модели на управление на училищните организации