Пропускане към основното съдържание

Публикации

Представени

Наблюдение

Под наблюдение обикновено се разбира "планомерно, повече или по-малко  продължително възприемане, даващо възможност да се проследи протичането на някакво явление или на измененията, които се извършват в обектите на възприемането .  Наблюдението е активна форма на сетивно познание, която има за цел да натрупа факти, да образува първоначални представи за обектите от обкръжаващия свят... Наблюдението е възприемане, тясно свързано с мисленето."    Необходимостта от широко използуване на метода наблюдение се обуславя от самия характер на процеса на познанието в обучението. Той допринася както за разширяване на сетивния опит на учениците, така и за развитие на техните умствени способности. Още К.Д.Ушински отбелязва, че "ако обучението си поставя за цел да развива ума на децата, то трябва да упражнява тяхната способност за наблюдаване." Непосредствено изучаване на многообразните явления от природата и обществото обогатява и разширява възприятията и представите на учен…

Най-новите публикации

Устно изложение на учебния материал от учителя

Училищна проверка и оценка у нас в миналото

Доцимологията като относително самостоятелно направление в дидактиката

Понятие за средствата на обучението и подходите за класификация

Упражнение

Работа с учебника

НАМЕРЕТЕ НИ И В FACEBOOK