Публикации

Четенето в практиката на обучението по чужд език.

Планиране на учебния процес по чуждоезиково обучение . Наблюдение, анализ и оценка на урока по чужд език .

Учебното съдържание по чужд език. Критерии за подбор и организация на учебното съдържание по чужд език.

Цели на обучението по чужд език. Комуникативна компетенция.

Комуникативен подход при обучението по чужд език - същностна характеристика.

Комуникативен подход. Научни предпоставки за смяна на приоритетите в чуждоезиковото обучение.

Алтернативни ( новаторски ) методи за чуждоезиково обучение. Сугестопедия.Мълчалив начин .

Алтернативни ( новаторски ) методи за чуждоезиково обучение . Обучение чрез съветване . Цялостна фичическа реакция .

Методи на обучението по чужд език.

Методика на чуждоезиково обучение - предмет на изследване. Специфични особености на чуждоезиковото обучение. Връзка на методиката на чуждоезиково обучение със сродни науки. Дефиниране на понятието „метод”