Пропускане към основното съдържание

Публикации

Представени

Единство между преподаване и учене

Единството между ръководната дейност на учителя  и учебната дейност на учениците в процеса на обучението

   По своята същност обучението е съвместно-разделена (бинарна) дейност, тъй като в него участвуват две страни: учител и ученици, които встъпват в определени отношения. Понякога процесът на обучение се разглежда твърде опростено, като се счита, че активната страна, субектът на обучението е учителят, а учениците са само обект на обучението. В действителност основната роля се пада на учениците, тъй като цялата педагогическа дейност е насочена към тяхното образование, развитие и възпитание. Учителят изпълнява ръководна роля, която до голяма степен е зависима от дейността на учениците. Активността на двата субекта на обучението - учителя и ученика - е необходима предпоставка за ефективното му осъществяване. Най-същественото за дидактиката е отношението между дейността на учителя и дейността на учениците, което характеризира именно основното дидактическо отношение, а не самото отношени…

Най-новите публикации

Обучение - понятие

Учмебници и учебни помагала

Учебни програми

Учебен план

Държавни образователни изисквания (стандарти)

Същност и значение на общото образование

НАМЕРЕТЕ НИ И В FACEBOOK